Ceir Ardwyn Cars English
Hafan Amdanom Ni Stoc Gwasanaethau Cysylltiadau Cyswllt Galeri

Amdanom ni

Llanon

Rydym yn fusnes teuluol sydd wedi’i leoli ym mhentref Llanon, Gorllewin Cymru, 10 milltir i'r de o Aberystwyth. Rydym yn ymrwymedig i gyflenwi a chael gafael ar enghreifftiau o geir modur perfformio a mawreddog sy’n brin, yn anarferol ac yn anodd cael gafael arnynt – unrhyw beth o Range Rover a BMW i Audi Chwaraeon ac unrhyw beth arall.

Rydym yn cynnig cyswllt personol iawn a fydd yn cynnig profiad cyffrous a newydd i chi. Mae nifer y bobl sy’n dychwelyd atom neu sy’n cael eu cyfeirio atom gan gwsmeriaid yn brawf o’n hymrwymiad ac ansawdd uchel iawn ein cerbydau. Dywed cwsmeriaid pa mor gyffyrddus maent yn ei deimlo wrth ddelio gyda ni – rhywbeth sy’n anarferol iawn o fewn y diwydiant hwn. Mae hyn yn arbennig o wir gan ein bod ni wedi profi naill ochr a'r llall i'r busnes ceir, yn flaenorol fel teulu yn prynu ceir gan ddelwyr masnachfraint, a bellach yn gwerthu ceir ein hunain. Gwyddom pa mor bwysig yw hi i gwsmeriaid deimlo’n wybodus ac nid o dan bwysau ac yn bwysicach oll ‘yn gwsmeriaid pwysig a gwerthfawr’.

Mae ein stoc yn newid yn rheolaidd, felly os nad yw’r cerbyd yr ydych chi’n edrych amdano ar ein rhestr stoc mae croeso i chi gysylltu â ni - mae'n bosibl ein bod ar fin derbyn y car arbennig hwnnw neu ymron yn sicr yn gwybod o ble y gallwn gael gafael ar un.

Ffoniwch ni am gyngor cyfeillgar ac anffurfiol yn ymwneud â’ch gofynion penodol. Mae’r cyfan yn rhan o'r profiad o brynu gan Geir Ardwyn Cars, does dim yn ormod o drafferth!

 

 

Ceir Ardwyn Cars

Cynlluniwyd y safle gan Happy Go Digital Ltd. Hawlfraint wedi’i ddiogelu gan Geir Ardwyn Cars 2008. Cedwir pob hawl.