Amdanom ni

Ein nod yw cynnig gwasanaeth o safon uchel i’n holl gwsmeriaid ar bob achlysur – gwasanaeth sy’n cyfateb i safon uchel ein cerbydau. Pan fyddwch yn dod atom ni, cewch groeso cynnes a bydd ein tîm o arbenigwyr yn ymdrin â’ch ymholiad yn ofalus ac yn broffesiynol.

Dysgu mwy

Meithrin perthynas

Rydym yn archwilio pob cerbyd yn fanwl, sy’n golygu y bydd peirianwaith eich cerbyd yn gwbl gadarn, a bydd gennych brawf o holl hanes y cerbyd. Rydym yn ymdrechu i feithrin perthynas hirdymor â phob un o’n cwsmeriaid, ac mae ein hymrwymiad i chi’n para ymhell ar ôl i chi brynu eich cerbyd yn y lle cyntaf. Er mwyn gwneud bywyd yn haws i chi, rydym yn cynnig gwasanaeth rhan-gyfnewid ar gyfer y rhan fwyaf o geir.

Gweld y cynigion diweddaraf

Ôl-ofal

Rydym yn hynod o falch o’r gwasanaeth ôl-ofal rydym yn ei gynnig, a byddem yn barod iawn i drefnu unrhyw waith ar y cerbyd ar ôl iddo gael ei brynu – boed yn wasanaeth ffurfiol, yn waith cynnal a chadw neu’n waith atgyweirio.

Cysylltu

Ariannu

Os ydych chi’n prynu cerbyd, yn rhan-gyfnewid neu’n manteisio ar un o’n cynigion ariannu cystadleuol, gallwch fod yn hyderus y bydd Ardwyn yn cynnig y pecyn gorau sydd ar y farchnad

Dysgu mwy

Cynigion

Mae ein stoc yn newid yn gyson, felly os nad yw’r cerbyd yr ydych chi’n chwilio amdano ar ein rhestr stoc, cofiwch gysylltu â ni.

Y cynigion diweddaraf

Y newyddion a’r cynigion diweddaraf.

Ffoniwch ni i gael cyngor cyfeillgar ac anffurfiol am eich gofynion penodol chi.

Gweld yr holl erthyglau

Be’ sy’ mlaen

Duis eget interdum dui. Nullam lectus tellus, facilisis quis sagittis a, fringilla quis diam. Integer non venenatis odio. Nulla sodales ligula ut placerat blandit.

Gweld yr holl erthyglau

Derbyn yr egylchlythyr

Nodwch eich cyfeiriad ebost a phwyswch y botwm ‘tanysgrifio’ i gael y wybodaeth ddiweddaraf.