Cerbydau masnachol

Yn darparu cerbydau masnachol newydd, bron yn newydd, ac ail-law trwy Gymru gyfan.

Mae cerbydau pic-yp yn rhan annatod o economi Cymru. Maent yn cael eu defnyddio ar gyfer ystod eang o weithgarwch y sector cyhoeddus, er enghraifft gan yr heddlu a’r gwasanaethau brys, ac mae pic-yps yn rhan bwysig o’r hyn sy’n helpu busnesau bach, ffermwyr a’r gymuned amaethyddol i ffynnu. Yn y 10 mlynedd diwethaf rydym wedi galluogi ein cwsmeriaid yn y sectorau hyn i gael dewis arbennig o pic-yps a cherbydau masnachol sy’n diwallu eu hanghenion dyddiol.

Trefnu i ni eich ffonio

Rydym yn barod iawn i’ch ffonio i drafod y cynigion gorau ar eich cyfer:

  Gyrru eich busnes yn ei flaen

  Y safon gorau

  Our People

  Rydym yn gweithio allan o Lan-non, ar arfordir y gorllewin, i ddarparu rhai o’r cerbydau masnachol newydd, bron yn newydd ac ail-law gorau sydd o gwmpas. Rydym hefyd yn manteisio ar ein perthynas arbennig â cherbydau masnachol Nissan i ddarparu’r cerbydau gorau posib. Gan ein bod wedi ein lleoli mewn man mor ganolog sy’n agos at briffyrdd pwysig, gallwn gludo eich cerbyd yn gyflym ac am bris rhesymol – ble bynnag yr ydych chi.

  Ein haddewid

  Dedicated Team

  Mae gan ein tîm gwerthu ymroddedig y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddewis y cerbyd masnachol gorau ar gyfer eich anghenion a’ch cyllideb chi. Rydym yn gwirio prisiau ein cerbydau bob dydd i sicrhau bod ein cwsmeriaid yn manteisio ar y cynigion gorau sydd o gwmpas, heb gyfaddawdu ar yr ansawdd sydd mor hanfodol i’ch busnes chi.

  Cwrdd â’n tîm profiadol

  Dod o hyd i gerbyd

  Rydym ni yn Ceir Ardwyn Cars yma ar eich cyfer chi am yr hirdymor. Prynu cerbyd masnachol wrthym ni yw un o’r dewisiadau busnes gorau y gallwch ei wneud. Rhowch gyfle i’n harbenigwyr eich helpu i ddod o hyd i gerbyd sy’n addas i’ch anghenion busnes, trwy gysylltu â ni’n uniongyrchol ar 07976 706514 / 01974 202058.

  Gweld ein horiel luniau
  Gweld ein gwasanaethau

  Dechrau arni

  Gyrru eich busnes yn ei flaen.

  Dechrau arni
  Gofyn am ddyfynbris